Piekna_technika

to projekt filmowy, którego celem jest opowiadanie o nauce poprzez estetyczne ukazanie ciekawych wizualnie zjawisk, towarzyszących badaniom naukowym na Politechnice Wrocławskiej.